4th EBC - EBU ģenerālasambleja

Rīkotāji

EBULBAB

EBU ģenerālasambleja

Sestdiena, 12. aprīlis, 10:30 - 13:00
Viesnīca Tallink Hotel Riga, Elizabetes iela 24, Rīga, LV1050, Latvija (karte)

Eiropas Blūza asociācija (EBU) dibināta 2010. gadā kā starptautiska bezpeļņas organizācija, kas apvieno Eiropas blūza mūzikas profesionāļus un nevalstiskās organizācijas. Tās galvenie mērķi ir popularizēt blūza mūziku atbilstošā līmenī, veicināt starptautisko sadarbību un stiprināt saiknes starp visām ar blūzu saistītajām pusēm. EBU finansējums veidojas no ikgadējām biedru naudām un sponsoru atbalsta. Organizācijas vadību veic valde, kuras locekļi savu darbu organizācijā veic bez atlīdzības. Latvijas Blūza atbalsta biedrība ir EBU balsstiesīgais biedrs kopš 2011. gada.

Reizi gadā kādā no Eiropas pilsētām notiek EBU ģenerālasambleja, kuras laikā tiek analizēts paveiktais un nosprausti turpmākie darbības virzieni galveno mērķu īstenošanai:

  • veicināt vietējo blūza mūzikas izpildītāju atpazīstamību un nozīmi Eiropas un vispasaules mērogā;
  • veicināt Eiropas blūza festivālu un organizāciju starptautisko sadarbību;
  • veicināt blūza izplatību koncertos, mūzikas ierakstos, raidorganizācijās u.c. medijos;
  • radīt iespēju informācijas, pieredzes un viedokļu apmaiņai starp EBU biedriem;
  • izstrādāt un ieviest izglītojošas programmas par blūzu;
  • organizēt blūzam veltītus pasākumus, konkursus, stipendijas u.c.

Šo pasākumu drīkst apmeklēt tikai European Blues Union balsstiesīgie biedri.